Cena studija na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru 2018/2019. iznosiće oko 3000 € godišnje

Određena je školarina za školsku godinu 2018/2019. na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru. Dakle, školarina na programu osnovnih studije na engleskom jeziku koštaće 3000 €, dok će na master studijama školarina iznositi 3100 €. Što se tiče programa na slovenačkom jeziku, očekuje se da će školarina za osnovne studije iznositi 2650 €, a na master studijama 2700 €.

Napominjemo da Slovenija kao atraktivna turistička destinacija ima dobru osnovu za obuku studenata turističko-ugostiteljskog obrazovnog profila. Izbor Fakulteta za turizam na Univerzitetu u Mariboru bila bi prava odluka za svakog studenta koji očekuje visok kvalitet studija i dobro pozicioniranje na tržištu rada.

Za više pitanja o ovom studijskom programu, zakažite konsultacije sa našim menadžerima.