Član osoblja fakulteta DOBA učestvovaće u najvećem edukativnom događaju za administrativne radnike

Saradnik Fakulteta DOBA dr Marko Divjak učestvovaće na konferenciji ADMA, koja će se održati od 8. do 9. novembra 2018. godine u Mariboru u hotelu Habakuk.

Rad predstavnika Fakulteta DOBA govori o ulozi pozitivne psihologije tokom komunikacije među osobljem. Rad je namenjen prvenstveno rukovodiocima koji streme ka pružanju optimalnih uslova rada za celo osoblje i brinu za to kako se osećaju.

Konferencija ADMA je ključni edukativni događaj za administrativne radnike, na kojem svake godine učestvuje 100 biznis-sekretara, sekretara, asistenata i ofis menadžera iz cele Slovenije.

Izvor: fakulteta.doba.si