Član osoblja Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru nagrađen za najbolji referat na međunarodnom simpozijumu u Amsterdamu

U Amsterdamu je od 28. do 29. marta 2019. godine održan međunarodni simpozijum o menadžmentu u ugostiteljstvu International Hospitality Management Symposium 2019. na temu: “Scenario gostoprimstva budućnosti : priprema talenata i razumevanje tehnologije za stvaranje smislenih sastanaka”(Hospitable futures: Preparing talents and understanding the technology to create meaningful encounters).

U okviru simpozijuma održano je predavanje prof. dr Maje Turnšek, sa Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru. Zajedno s koautorom rada, profesorom Adelom Ladkin sa Univerziteta u Bornmutu (Velika Britanija), dobila je nagradu za najbolji referat. Tema rada je: „Ekonomija platforme i upravljanje osobljem u kontekstu algoritamskog upravljanja“ (Platform economy and human resources management towards algorithmic management).

Izvor: ft.um.si