Članak dekana Fakulteta DOBA objavljen je u posebnom međunarodnom broju časopisa Bankarski vesnik

Dekan Fakulteta DOBA, prof. Dr. Rasto Ovin, zajedno sa koautorima – prof. dr Timotejem Jagričem i prof. dr. Vitom Jagrič objavio je članak „Uticaj novih informacionih i kompjuterskih tehnologija na efektivnost rada banke“ (The impact of new information and computer technologies on bank performance), u međunarodnom broju časopisa „Bankarski vesnik“.

U ovom članku autori analiziraju nivo razvoja digitalnih tehnologija u zemljama EU i njihovo korištenje u lokalnim bankama. Njihovu analizu prati i kvantitativna metoda za procenu učinkovitosti bankarstva u Sloveniji i drugim zemljama EU.

Časopis „Bankarski vesnik“ možete čitati na linku.

Izvor: fakulteta.doba.si