Članovi osoblja Akademije Maribor prošli su obuku u okviru programa Erasmus+ u Velikoj Britaniji

Osoblje Visoke stručne škole Akademija Maribor krajem novembra 2018. u okviru programa Erasmus+ prošli su kurs „Najbolja praksa i inovaciona rešenja u sferi obrazovanja“ (Best practices and innovative approaches in the field of education) na Univerzitetu Tisssajd (Velika Britanija). Napominjemo, ovaj univerzitet zauzima prvo mesto među više od 120 univerziteta po nivou uspeha stranih studenata i njihovog zadovoljstva kvalitetom obrazovanja. Univerzitet stalno investira sredstva u povećanje kvaliteta obrazovanja. U narednoj će deceniji  ona iznositi  više od 300 milijuna funti.

U toku boravka u Velikoj Britaniji osoblje Akademije takođe je posetilo londonsku visoku školu South Thames, gde su sa britanskim kolegama razmenili iskustva  u predavanju na programima ekonomije, medijske produkcije i inženjerstva.

Osim toga, slovenački gosti bili su i u sedištu kompanije Pearson, najveće izdavačke kuće na svetu, i sproveli su stručni kurs za njeno osoblje, posvećen postizanju visokih rezultata u obrazovanju. Na kraju posete saradnici Akademije Maribor, zajedno sa rukovodstvom firme Pearson iamli su tradicionalnu večeru, koju je organizovala Britansko-slovenačka privredna komora.

Kako je javljeno, studenti i diplomci Visoke stručne škole Akademija Maribor mogu da idu na razmenu na Univerzitet Tissajd, a takođe da nastave školovanje tamo na programima bakalaureata.  

Izvor: academia.si