Članovi osoblja Fakulteta za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici učestvovali na 14. konferenciji Evropskog udruženja sociologa

Od 20. do 23. avgusta 2019. godine u Mančesteru, Velika Britanija, održana je 14. konferencija Evropskog udruženja sociologa na temu „Evropa i okruženje: granice, barijere i odnosi“ (Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging). Glavni cilj konferencije bio je sagledavanje savremenih događaja, procesa i praksi u kontekstu evropske i svetske sociologije.

Fakultet primenjenih društvenih istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici aktivno je učestvovao na konferenciji kao jedan od partnera projekta Interreg CE 1223 INNO WISE sa prezentacijom o društvenim preduzećima čije su aktivnosti usmerene na integrisanje socijalno ugroženih grupa na tržištu rada u srednjoevropskoj regiji.

Dr Tea Golob i profesor Matej Makarovič predstavili su referat u okviru sekcije RN36 – Istok i Zapad: sociologija transformacija. To je platforma za naučnike zainteresovane za probleme društvenih promena, sa posebnim naglaskom na zemlje srednje i istočne Evrope. Tema njihovog istraživanja je „Strukturni i semiotički kontekst radne integracije. Društvena preduzeća u Srednjeistočnoj Evropi ”(Structural and Semiotic Contexts of Work Integration Social Enterprises in East-Central Europe).

Izvor: fuds.si