Članovi osoblja Fakulteta za primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Novoj Gorici sudjelovali na 14. konferenciji Europskog udruženja sociologa

Od 20. do 23. kolovoza 2019. godine u Manchesteru, Velika Britanija, održana je 14. konferencija Europskog udruženja sociologa na temu “Europa i okruženje: granice, barijere i odnosi” (Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging). Glavni cilj konferencije bio je sagledavanje suvremenih događanja, procesa i praksi u kontekstu europske i svjetske sociologije.

Fakultet primijenjenih društvenih istraživanja Sveučilišta u Novoj Gorici aktivno je sudjelovao na konferenciji kao jedan od partnera projekta Interreg CE 1223 INNO WISE s prezentacijom o društvenim poduzećima čije su aktivnosti usmjerene na integriranje socijalno ugroženih grupa na tržištu rada u srednjoeuropskoj regiji.

Dr. Tea Golob i profesor Matej Makarovič predstavili su referat u okviru sekcije RN36 – Istok i Zapad: sociologija transformacija. To je platforma za znanstvenike zainteresirane za probleme društvenih promjena, s posebnim naglaskom na zemlje srednje i istočne Europe. Tema njihovog istraživanja je „Strukturni i semiotički kontekst radne integracije. Društvena poduzeća u Srednjeistočnoj Europi ”(Structural and Semiotic Contexts of Work Integration Social Enterprises in East-Central Europe).

Izvor: fuds.si