CMEPIUS događaj

U Ljubljani je u utorak, 26. novembra 2019, održan događaj CMEPIUS pod imenom  Mobilnost ni nadloga, je naša naloga. Zajednička nit celodnevnog druženja bila je promocija internacionalizacije kroz male projekte, sa posebnim naglaskom na CEEPUS program. Bilo je govora i o Erasmus +.

Photo: © 2TM d.o.o.

Nakon događaja, predstavnici 2TM-a sastali su se s predstavnicima CMEPIUS-a Marjom Medved i Petrom Bevek kako bi razmenili iskustva u promociji studija u Sloveniji za strance i razgovarali o preprekama pri prijavama i upisima.

Izvor: cmepius.si