Dan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Brežiška Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je praznovala 9. obletnico svojega obstoja, ki so jo proslavili s prireditvijo v fakultetni avli. Podelili so priznanja najboljšim študentom, pedagogu in diplomantu fakultete.

Lep uvod v prireditev so naredili učenci Glasbene šole Brežice s svojimi glasbenimi točkami. Nato je dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen v svojem govoru poudaril pomembnost in prispevek vsakega študenta, saj le z njimi ustanova raste, tako po velikosti, kot tudi po kakovosti.

Dekan je podelil nagrade za najboljše študente preteklega študijskega leta. Študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 dosegli najvišje povprečje ocen svojega letnika so: Ilina Gjorgjievska, Nikola Stanković, Saša Kancler, Anja Lukan, Martina Senekovič, Petra Mikulčić in Alenka Valentinc.

Najvišjo nagrado Fakultete za turizem, Zeleni kompas za leto 2017, je prejel Janko Virant. Omenjeno nagrado vsako leto podelijo najboljšemu diplomantu, ki je bil v času študija vsestransko aktiven ter tako pomembno prispeval k prepoznavnosti fakultete in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni. S tem želijo spodbuditi kvalitetno študijsko, raziskovalno in drugo delo študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.

Po mnenju Študentskega sveta Fakultete za turizem, ki temelji na izvedeni študentski anketi, je nagrado za najboljšega pedagoga Fakultete za turizem za preteklo študijsko leto prejela doc. dr. Andreja Trdina.

Prireditev se je zaključila s skupnim fotografiranjem in prijetnim neformalnim druženjem nagrajencev in gostov prireditve.

Vir: um.si