Danas je međunarodni dan obrazovanja

Danas, 24. januara, obeležavamo međuanrodni dan obrazovanja. Utemeljila  ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, da bi naglasila značajnu ulogu obrazovanja za međunarodni mir i razvoj. 

Photo: freepik/@freepik

Prema podacima UNESKO:

  1. 262 miliona dece i mladih ne ide u školu,
  2. 617 miliona dece i tinejdžera ne umeju da čitaju niti znaju osnove matematike,
  3. manje od 40% devojčica iz podsaharske Afrike završi više razrede osnovne škole,
  4. oko 4 miliona dece i mladih izbeglica ne mogu da idu u školu zbog oružanog konflikta i gubitka najbližih.

Izvor: mlad.si