Danas se otvaraju prvi rokovi za prijavu

Slovenska sveučilišta i neovisne visokoškolske ustanove, sa nekim iznimkama, počinju primati prijave za upis već 12. veljače.

Photo: pixabay/geralt

Dobro je prijaviti se na odabrani studijski program već u prvom roku, jer su tada u slovenskim obrazovnim ustanovama još uvijek slobodna mjesta. Pri tome je pametno imati nekoga pored sebe kome se možete obratiti kad vam trebaju pouzdane informacije, stručno mišljenje ili savjet. Naši stručnjaci upoznat će vas sa specifičnostima pojedinih studijskih programa, pružiti vam detaljnije informacije o rokovima i procesu prijave na slovenske obrazovne ustanove, savjetovati vas i odgovoriti na sva pitanja vezana za studij i studentski život u Sloveniji.

Zajedno s 2TM stručnjacima, izabrat ćete studijski program prema vašim željama i školskom uspjehu. 2TM će pravovremeno i uspješno dostaviti vašu prijavu i svu potrebnu dokumentaciju, a vi ćete uštedjeti vrijeme i novac.

Ne zakasnite, kontaktirajte nas!

Više informacija o rokovima prijave možete pronaći ovdje.