Запишување на факултетите и вишите школи во Република Словенија во академската 2021/2022 година

Еден од највозбудливите периоди за сите ученици е поднесувањето на пријава и документи за запишување на факултет. Словенечките универзитети започнуваат со прием на документи во февруари, а на вишите школи во март. Ова е многу важно и неопходно е сите кандидати, коишто одбрале некоја од високообразовните институции во Република Словенија да посветат повеќе внимание на оваа информација.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Зошто аплицирањето во првиот уписен рок е толку важно?

Сите места на факултетите и вишите школи во првиот пријавен рок се слободни. Со пријавувањето во првиот уписен рок ќе имате најголеми шанси за успешно запишување на избраната студиска програма.

Пријавата се прави без документи, коишто се испраќаат дополнително.

Рокви за пријавување на факултетите во Република Словенија за академската 2021/2022 година

УниверзитетДодипломски
студии
Прв рок
Додипломски
студии
Втор рок
Додипломски
студии
Трет рок
Додипломски студии
Пополнување на слободните места
Магистерски
студии
Универзитет во Љубљанафевруари

април

cептември

неманемафевруари

jуни
Универзитет во Мариборфевруари

април

cептември

неманемамарт – маj,
jули – cептември
Универзитет на Приморскафевруари

април
мај

jули
aвгуст

cептември

cептември

април – aвгуст,
cептември
Универзитет во Нова Горицафевруари

април
мај

jули
aвгуст

cептември

cептември

февруари–март,
маj – jули,
aвгуст – cептември
Nova univerzajуниaвгуст   

Рокови за запишување на вишите школи во Република Словенија за академската 2021/2022 година 

Прв рокмарт ¬–април
Втор рок (за преостанатите места)август

Испратете ни барање за консултации, со нас имате поголеми шанси за успешно запишување на посакуваната образовна установа!

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х