Упис на факултети и виши школи во Словенија, 2020/2021 година

Еден од највозбудливите периоди за сите ученици е пријавувањето и поднесувањето документи за упис на факултет. Словенечките универзитети ги отвораат вратите за упис во февруари, а на вишите школи тоа е почетокот на март. Ова е многу важно и потребно e да го знаат сите кандидати кои одбрале да се запишат на некој од словенечките универзитети.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Зошто е толку важно аплицирањето во првиот уписен рок?

Сè е исклучително логично и едноставно. Сите места на факултетите и на вишите школи во овој уписен рок се слободни. Па така, ако сакате „да си резервирате“ место на избраната програма и максимално да ги зголемите своите шанси за упис, пријавете се во првиот уписен рок.
Ако, сепак се одлучите да ризикувате и да конкурирате во вториот уписен рок (ако воопшто има), мора да се задоволите со „она што останало“ од студиските програми, кои најверојатно нема да се во согласност со вашите желби.

Зошто аплицирањето во првиот уписен рок е толку лесно?

Во првиот рок од вас се бара само да испратите пријава и документи. Секој документ што недостасува (оригиналната диплома, резултатите од вашата матура), може да се испратат во јуни или во јули.

Потсетуваме дека главна причина за аплицирање во овој рок е зголемување на шансите за упис.

Кога да се пријавите на словенечките факултети и виши школи?

Поднесувањето на пријави за упис на словенечките универзитети е можно неколку пати во годината, но првиот и најважен уписен рок е во февруари. Меѓутоа, приватните факултети функционираат по посебен распоред. За нивните услови за упис ќе соопштиме дополнително.

Уписни рокови на факултетите во Словенија, 2020 година

УниверзитетДодипломски
студии
Прв рок
Додипломски
студии
Втор рок
Додипломски
студии
Трет рок
Додипломски студии
Пополнување на слободните места
Магистерски
студии
Универзитет во Љубљанафевруари

април*
cептември**нема трет рокнемафевруари

jуни*
Универзитет во Мариборфевруари

април*
cептември*нема трет рокнема

март – маj,
jули – cептември*

Универзитет на Приморскафевруари

маj*
мај

jули*
aвгуст

cептември*
cептември*април – aвгуст,
cептември*
Универзитет во Нова Горицафевруари

март*
мај

jули*
aвгуст

cептември*
cептември*февруари–март,
маj – jули,
aвгуст – cептември*

* Точните датуми се разликуваат од факултет до факултет, затоа ве молиме да ги проверите кај нашите менаџери.
** Само за кандидатите кои аплицирале во првиот пријавен рок, а не биле примени на избраната програма.

Уписни рокови на вишите школи во Словенија, 2020 година  

Прв рокфевруари – март
Втор рок (за преостанатите места)август

Зошто толку брзање?

Ваше право е да аплицирате во кој било уписен рок, но запамтете: ако се одлучите да аплицирате подоцна, помал број факултети се подготвени да ви отворат врата. Ние ги советуваме оние што сакаат да стекнат високо образование во Словенија, без одлагање да аплицираат во првиот уписен рок.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х