Запишување на факултетите и вишите школи во Република Словенија во академската 2021/2022 година

Еден од највозбудливите периоди за сите ученици е поднесувањето на пријава и документи за запишување на факултет. Словенечките универзитети започнуваат со прием на документи во февруари, а на вишите школи во март. Ова е многу важно и неопходно е сите кандидати, коишто одбрале некоја од високообразовните институции во Република Словенија да посветат повеќе внимание на оваа информација.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Зошто аплицирањето во првиот уписен рок е толку важно?

Сите места на факултетите и вишите школи во првиот пријавен рок се слободни. Со пријавувањето во првиот уписен рок ќе имате најголеми шанси за успешно запишување на избраната студиска програма.

Пријавата се прави без документи, коишто се испраќаат дополнително.

Рокви за пријавување на факултетите во Република Словенија за академската 2021/2022 година

УниверзитетДодипломски
студии
Прв рок
Додипломски
студии
Втор рок
Додипломски
студии
Трет рок
Додипломски студии
Пополнување на слободните места
Магистерски
студии
Универзитет во Љубљана16.02.-20.04.2021 06.09.-07.09.2021неманемафевруари

jуни
Универзитет во Марибор16.02.-20.04.2021 06.09.-08.09.2021неманемамарт – маj,
jули – cептември
Универзитет во Нова Горица16.02.-30.03.202101.05.-01.07.202101.08.-01.09.2021 10.09.-24.09.2021февруари–март,
маj – jули,
aвгуст – cептември
Nova univerza01.06.-24.06.202102.08.-31.08.2021неманема 

Рокови за запишување на вишите школи во Република Словенија за академската 2021/2022 година 

Прв рок15.02-18.03.2021
Втор рок (за преостанатите места)24.08-31.08.2021

Испратете ни барање за консултации, со нас имате поголеми шанси за успешно запишување на посакуваната образовна установа!

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х