Upis na fakultete i više škole u Sloveniji 2021/2022

Jedan od najuzbudljivijih perioda za sve učesnike je podnošenje prijava i dokumenata za upis na fakultet. Slovenački univerziteti počinju da primaju dokumente u februaru, a na višim školama – u martu. Ovo je veoma važno i neophodno je skrenuti pažnju svim kandidatima koji su izabrali neku od slovenačkih obrazovnih institucija za upis.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Zašto je apliciranje u prvom prijavnom roku tako važno?

Sva mesta na fakultetima i višim školama u prvom prijavnom roku su slobodna. Sa prijavom u prvom prijavnom roku imaćete največe šanse za uspešan upis na izabranom studijskom programu.

Prijavu se napravi bez dokumenata, koji se šalju naknadno.

Rokovi za prijavu na fakultetima u Sloveniji 2021/2022

Univerzitet Osnovne studije Prvi rok Osnovne studije Drugi rok Osnovne studije Treći rok Osnovne studije
Popunjavanje slobodnih mesta
Master
Univerzitet u Ljubljani februar

april
septembar ne ne februar

jun
Univerzitet u Mariboru februar

april
septembar ne ne
mart – maj
jul – septembar
Univerzitet u Primorskoj februar

april
maj

jul
avgust

septembar
septembar
april – avgust
septembar
Univerzitet u Novoj Gorici februar

april
maj

jul
avgust

septembar
septembar
februar – mart
maj – jul
avgust – septembar
Nova univerza jun avgust

Datumi se razlikuju od fakulteta do fakulteta,  proverite informaciju kod našeg menadžera.

Rokovi za prijavu na višim školama u Sloveniji 2021/2022

Prvi rok mart – april
Drugi rok (za preostala mesta)
avgust

Pošaljite zahtev za konsultacije, sa nama imate veče šanse za uspešan upis!

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х