Dekan FM UPJŠ Daniel Pela prisustvovao je sastanku sa premijerom Piterom Pelegrinijem

Dekan Medicinskog fakulteta UPJŠ, prof. dr Daniel Pela prisustvovao je sastanku s premijerom Piterom Pelegrinijem i predstavnicima slovačkih medicinskih fakulteta u Vladinoj kancelariji Republike Slovačke. Oni su se složili da u narednoj akademskoj godini prihvate veliki broj prijava na studij medicine, što bi, prema premijeru, trebalo pomoći da se poveća broj liječnika u slovačkim bolnicama.

Photo: UPJS, Faculty of medicine

Dekan je na sastanku s premijerom kao i na konferenciji za novinare naglasio potrebu za modernizacijom slovačkih zdravstvenih ustanova radi stabilizacije stanja liječnika u Slovačkoj. Također je naglasio potrebu poboljšanja učenja studenta izgradnjom simulacijskih centara. U kontekstu studiranja stranih studenta, dekan FM UPJŠ naglasio je da to nije samo „ekonomija znanja“, već je povezano i s rangiranjem sveučilišta i da je stvar prestiža svakog fakulteta.