Деканот на FM UPJŠ Даниел Пела учествуваше на состанокот со премиерот Питер Пелегрини

Деканот на Медицинскиот факултет на UPJŠ, проф. д-р. Даниел Пела, учествуваше на состанокот со премиерот Питер Пелегрини заедно со представниците на словачките медицински факултети во Владината канцеларија на Република Словачка. Тие се согласија да прифатат поголем број на пријавени за студии на медицина во следната академска година, што би требало, според премиерот, да помогне да се зголеми бројот на доктори кои работаат во словачките болници.

Photo: UPJS, Faculty of medicine

Деканот ја истакна потребата за модернизација на словачките здравствени институции за да се стабилизира состојбата на докторите во Словачка на состанокот со премиерот  како и на последователната прес конференција. Исто така ја истакна и потребата за подобрување на учењето на студентите со изградба на центри за симулација.

Во контекст на учењето на странските студенти, деканот на FM UPJŠ истакна дека тоа не е само „економија на знаење“, туку е поврзано и со рангирањето на универзитетите и е прашање на престиж за секој факултет.