Delovni obisk fakultete v Rusiji

V času med 31.10.2016 in 04.04.2016 so se sodelavci Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) , Univerze v Mariboru (UM) – dr. Stanislav Božičnik (vodja Katedre za tehnologijo in organizacijo prometa in vodja centra za ekonomijo transporta), dr. Borut Macuh (prodekan za izobraževalno dejavnost), dr. Matjaž Šraml (prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje) in Matej Moharić (član promocije FGPA), udeležili 44. sejma »Izobraževanje in kariera« v Moskvi ter se na delovnem obisku sestali s predstavniki »Peoples` Friendship University of Russia« (RUDN) in še posebej z vodstvom Oddelka za gradbeništvo in arhitekturo.

Dr. Stanislav Božičnik se je pred tem, od 27.10. do 29.10.2016, udeležil tudi predstavitve »Izobraževanje v Sloveniji – možnosti in prioritete«, ki je potekal v sodelovanju s častnim konzulom Republike Slovenije in Komitejem za izobraževanje Sankt Peterburga. Dogodek je potekal v konferenčni dvorani Hotela Radisson Blue in se ga je udeležilo okoli 50 predstavnikov univerz, različnih srednjih, višjih in visokih šol in podjetij, ki organizirajo vse potrebno za študij ruskih študentov v tujini. Predstavila se je Univerza v Mariboru in naša fakulteta, FGPA. Interes je bil velik z množico vprašanj o veljavnosti diplom, ceni študija, stroških bivanja, vsebini študijskih programov itd.

Univerza v Novi Gorici udeležila mednarodne razstave - Університет Марібора

Naslednji dan je sledila predstavitev na College-u za arhitekturo in gradbeništvo ter na gimnaziji številka »639 UNESCO«. Na prvi predstavitvi je bilo prisotnih okoli 200 študentov. Direktor in številni profesorji College-a so izrazili velik interes po sodelovanju z FGPA.  Naše  predstavnike vabijo na njihov kongres spomladi 2017 in na nadaljnje konkretne razgovore o sodelovanju med univerzama (Univerza v Mariboru in Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering). Predstavitev na gimnaziji št. »639 UNESCO«, ki sodi med najelitnejše srednje šole v Sankt Peterburgu, je bilo okoli 100 dijakov. Številni med njimi so pokazali velik interes za nadaljevanje študija pri nas, kjer dajo poseben poudarek na študiju tujih jezikov, računalništvu, fiziki, kemiji in matematiki. Izrazili so željo za sodelovanje in konkretne razgovore z predstavniki naše fakultete kakor tudi s predstavniki ene izmed naših, za sodelovanje zainteresiranih gimnazij.

Delovni obisk na RUDN, dne 1.11.2016, je potekal v prijetnem vzdušju izmenjave izkušenj pri izobraževanju in raziskovanju v Rusiji (Moskvi) in Sloveniji (Maribor). Potenciali in možnosti za sodelovanje tako na področju pedagoškega dela (izmenjave profesorjev in študentov, npr. v obliki Erasmus+ razpisov, soorganizaciji poletnih/zimskih šol, sooblikovanje skupnih študijskih programov ipd.), kakor tudi na področju projektnega dela (sodelovanje pri prijavi na razpisih projektov) so velike, aktualne in realne. Zanimanje za sodelovanje ruskih kolegov je tako s FGPA, kakor celotno UM. V pripravi je sklenitev sporazuma – pogodba o sodelovanju med rusko in slovensko Univerzo.

Sejem »Izobraževanje in kariera«, ki se v Moskvi od leta 1994 organizira dvakrat letno (spomladi in jeseni), je svetovno znan in priznan dogodek in hkrati največji dogodek v izobraževalnem življenju Rusije, ki ga obiščejo učenci, študentje, učitelji, (potovalne) agencije, ki organizirajo študij v tujini, izoraževalni svetovalci, novinarji in uradniki. Kot zanimivost, letošnjo jesen je sejem obiskalo okoli 23000 potencialnih študentov in njihovih staršev, več kot tretjina je usmerjena na izobraževanje v tujino. Razstavljalo je 300 izobraževalnih ustanov, tako iz Rusije kot iz tujine (med njimi tudi FGPA, skupaj z 2TM), od katerih so mnoge ruske institucije, ki želijo poiskati mednarodnega partnerja, t.j.ponudnika izobraževanja.

Delovni obisk fakultete

Ta sejem daje edinstveno priložnost za vzpostavitev dolgotrajnih stikov med udeleženci, tako ruskimi kot tudi preostalega sveta, ki se sejma udeleži. Udeleženci imajo enkratno priložnost, da pridobljene stike razvijajo, s čimer se širi znanje o ruskem trgu izobraževanja in gospodarstva ter povečuje kakovost poslovanja – vse v kratkem času in pod eno streho.

Odločitev za aktivno udeležbo na sejmu izobraževanja in karijere, kjer so kolegi s FGPA predstavili študijske programe fakultete in možnost vpisa zainteresiranih kandidatov na FGPA že v študijskem letu 2017/18, se je izkazala kot pravilna, saj je bil interes dijakov, študentov in staršev velik. Zanimal jih je predvsem vsebinski del (študijski programi, izvedba, vpetost FGPA v evropske in svetovne asociacije ipd.), možnost sodelovanja z gospodarstvom in kasnejša zaposlitev na področju arhitekture, gradbeništva in prometa.

Povzamemo lahko, da je med ruskimi študenti velik interes po nadaljevanju študija na FGPA.  FGPA ima konkurenčno prednosti, v primerjavi z sorazmerno dragimi elitnimi zahodnimi univerzami, s kateri se po pridobljenem znanju lahko kosamo, tako v ceni študija, kot tudi v stroških bivanja študentov v Mariboru. Za ruske študente je pomembno tudi to, da so naše diplome priznane tudi v drugih državah članicah EU.

Omenjene aktivnosti so bile izvedene v sodelovanju in soorganizaciji UM FGPA in podjetja 2TM, Ljubljana.

Vir: fg.um.si