Stomatologija

Stomatologija

Diplomci programa Stomatologija imaju odgovarajuća znanja iz teorijske, predkliničke i kliničke oblasti stomatologije.

Tokom praktične nastave i pohađanja predmeta iz dentalne medicine, studenti uče osnovne pre-ventivne, dijagnostičke i terapijske postupke i stiču kvalifikacije za samostalno sprovođenje os-novnih praktičnih postupaka. Studije na programu Stomatologija traju 6 godina, a diplomci stiču stepen doktora dentalne medicine, koji je priznat u svim zemljama Evropske unije i u većini dru-gih zemalja.

Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.

Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 11000 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Smeštaj: studentski dom.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х