Deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom Ecotrophelia Slovenija 2018

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v letošnjem letu organizira že jubilejno deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom Ecotrophelia Slovenija 2018.

Tako kot do sedaj morajo izdelki tudi v letošnjem letu zajeti eko-inovacijo v vsaj eni dimenziji razvoja (surovine, embalaža, proizvodni proces – varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode, distribucija/logistika – nove storitve, kratke oskrbovalne verige idr.).

V okviru projekta želijo mlade spodbuditi k timskemu delu, organizaciji, razvoju novih izdelkov ter posledično prepoznati tiste inovativne živilske izdelke v slovenskem prostoru, ki jih je smiselno strokovno podpreti, nagraditi, promovirati v širši javnosti, omogočiti njihov nadaljnji razvoj, nenazadnje pa pomagati mladim pri vzpostavitvi novega podjetja, zagonu proizvodnje ali povezovanju s potencialnimi investitorji.

Zmagovalna ekipa študentov bo Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju Ecotrophelia Europe 2018, ki bo letos potekalo oktobra v času sejma Sial v Parizu.

Rok za oddajo prijavnice in plačilo kotizacije (50,00 € z DDV) – 30.3.2018. Nacionalno tekmovanje se bo odvilo 7.6.2018 v prostorih GZS v Ljubljani. Svečana razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad pa se bosta odvili 15.6.2018.

Za več informacij: Tamara Srdarev, tamara.srdarev@gzs.si

Viri: gzs.si, efnet.si