Diplomac Fakulteta DOBA dobio nagradu za najbolji master rad u 2019. godini sa inovativnim potencijalom

Matej Lorenzi, diplomac sa master studija „Menadžment „pamentnih“ gradova“ na Fakultetu DOBA , nagrađen je za svoj master rad, čija je tema bila „Analiza proizvodnje i upotrebe vlastitog uređaja za merenje kvaliteta vazduha“ (mentor – doc. dr Tomislav Rozman).

Glavni fokus rada, proglašenog najboljim u 2019. godini u smislu inovativnog potencijala, je prezentacija mogućnosti korištenja jednostavnih pametnih uređaja za kontrolu kvaliteta vazduha. Matej Lorenci opisao je takav jedan uređaj, a zatim ga izradio, razvio softver za njega i testirao ga u praksi.

Između ostalog, proizvod uključuje senzore čestica, senzore vazduha i temperature, kao i tehnologije za upravljanje tim senzorima, slanje podataka u računarski cloud sistem. Lorenci je takođe razvio sistem za obaveštavanje korisnika Tvitera u slučaju da okruženje u kojem je uređaj instaliran prekorači dopuštenu normu čestica.

Napominjemo da je najbolji master rad na DOBA fakultetu odabran sa ciljem promocije visokokvalitetnih profesionalnih i istraživačkih aktivnosti studenata, koje su uglavnom usmerene na inovacije i traženje specifičnih inovativnih rešenja.

U ovogodišnjem konkursu učestvovalo je 10 master radova. Ocenila ih je komisija u koju su bili uključeni i profesor dr Boris Cizelj, doc. dr Tomaž Klobučar i prof. dr Vito Bobek. Pored Mateja Lorencija, nominovani za najbolji rad bili su i Dominik Gruškovnjak, Zoran Lenardič, Milena Maček Erala, Brigita Pavlič, Simona Poljanšek, Suzana Šav, Aleksandra Zajc, te Nataša Zupančič.

Izvor: fakulteta.doba.si