Diplomanti elektrotehničkih fakulteta pozvani su na sudjelovanje na natječaju disertacija Vratislav Bedjanič

Prijave su u tijeku za sudjelovanje na 49. natječaju magistarskih (diplomskih) i doktorskih disertacija nazvanom po prof. dr. Vratislavu Bedjaniču. Pozivaju se magistri i doktori znanosti s elektrotehničkih fakulteta slovenskih sveučilišta koji su svoj rad branili od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2019. godine.

Prijave se šalju povjerenstvu do 30. listopada 2019. godine. U prijavi je potrebno navesti točnu adresu pošiljatelja, njegovu mail adresu, ime i prezime mentora (komentora), natječajnu kategoriju. Uz prijavu sudionici natječaja moraju priložiti magistarsku (diplomsku) ili doktorsku disertaciju u štampanom i elektronskom obliku, kao i kratak sažetak rada.

Natječaj predviđa novčane nagrade: jedna, u iznosu od 1.000 eura bruto, za doktorsku disertaciju i dvije, svaka od 500 eura bruto, za magistarski (diplomski) rad.

Povjerenstvo ne vraća nagrađeni rad. Vratit će se samo nenagrađeni radovi – nakon svečane dodjele nagrada podnositelju prijave – predstavniku obrazovne ustanove.

Svečana dodjela nagrada održat će se u prosincu 2019. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Detaljnije

Izvor: feri.um.si