Diplomci elektrotehničkih fakulteta pozvani su da učestvuju na konkursu disertacija Vratislav Bedjanič

Prijave su u toku za učešće na 49. konkursu master i doktorskih disertacija nazvanom po prof. dr Vratislavu Bedjaniču. Pozivaju se masteri i doktori nauka sa elektrotehničkih fakulteta slovenačkih univerziteta koji su svoj rad branili od 1. oktobra 2018. do 1. oktobra 2019. godine.

Prijave se šalju komisiji do 30. oktobra 2019. godine. U prijavi je potrebno navesti tačnu adresu pošiljaoca, njegovu mejl adresu, ime i prezime mentora (komentora), konkursnu kategoriju. Uz prijavu učesnici konkursa moraju priložiti master ili doktorsku disertaciju u štampanom i elektronskom obliku, kao i kratak sažetak rada.

Konkurs predviđa novčane nagrade: jedna, u iznosu od 1.000 evra bruto, za doktorsku disertaciju i dve, svaka od 500 evra bruto, za master rad.

Komisija ne vraća nagrađeni rad. Vratiće se samo nenagrađeni radovi – nakon svečane dodele nagrada podnosiocu prijave – predstavniku obrazovne ustanove.

Svečana dodela nagrada održaće se u decembru 2019. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Detaljnije

Izvor: feri.um.si