Diplomci Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru akademske 2018/2019 pozvani su na konkurs za nagradu Zeleni kompas

Najbolji diplomci Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru akademske 2018/2019 pozvani su na konkurs za nagradu Zeleni kompas Svrha ove nagrade je promocija visokokvalitetnih obrazovnih, naučnih i drugih aktivnosti studenata, doprinoseći njihovom profesionalnom i ličnom razvoju, kao i poboljšanju imidža fakulteta kao obrazovne i naučne organizacije. Zeleni kompas dodeljuje se diplomiranom studentu koji je sa uspehom studirao; diplomirao na osnovnim ili master studijama (računa se i apsolventski staž) najkasnije godinu dana pre 1. marta 2020; tokom studija dokazao se na različitim poljima i tako dao značajan doprinos promociji i poboljšanju imidža fakulteta i univerziteta na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Kandidata za nagradu Zeleni kompas može imenovati mentor, veće studenata ili sam student. Prijave za učešće slati do 5. marta 2020. godine. Dobitnik nagrade biće određen do 25. aprila 2020. godine.

Predlog za dodelu nagrade mora da sadrži:

  1. lične podatke studenta i registracioni broj studenta;
  2. dokaz o istaknutom uspehu na polju ekološke saradnje, saradnje sa privredom, istaknut uspeh na području naučnog istraživanja i/ili dokaz o visokom uspehu na području kulture i umetnosti;
  3. dokaz o doprinosu promociji Fakulteta za turizam na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
  4. dokaz o učestvovanju u organima Fakulteta za turizam i vannastavnim aktivnostima;
  5. druge popratne dokumente podnosioca zahteva.
Detaljnije Obrazac prijave Obrazac u pdf formatu Pravilnik

Izvor: ft.um.si