Дипломец од факултетот во Љубљана стана професор на Универзитетот во Харвард

Дипломецот од универзитетот во Љубљана доктор Маринка Житник ја доби позицијата професор на Харвардскиот универзитет како резултат на конкурсот на кој што учествуваа повеќе од 400 заинтересирани. По дипломирањето на  универзитетот во Љубљана, таа го продолжила своето образование на Imperial College, Лондон, универзитетот во Торонто, Baylor College of Medicine и Стемфордскиот универзитет. Денес триесет годишната Словенка посетува курс за повишување на квалификациите кај доктор Јура Лесковац од Стемфордскиот универзитет. Сфери на нејзините научни интереси се: машинско образование, мрежни науки, геномика, медицина.

Како што вели Маринка Житник, новите технологии ја менуваат медицината и овозможуваат сосема поинаков поглед на организмот, здравјето и болестите. Сега таа заедно со својата истражувачка група во Харвард ќе ги разработува најнапредните компјутерски методи за решавање на сложените проблеми во биологијата и медицината. „Според медицинските стандарди на ХХ век докторите ја дијагностицираат и лечат болеста, посветувајќи внимание на заболениот орган, а современата медицина од XXI век прави ревизија на целата област на толкување на болестите благодарение на многубројните молекуларни податоци, кои што се добиени врз основа на новите технологии“, – уверува Житник.

Маринка Житник е отворена за соработка. „Јас барам студенти и постдипломци, кои што би сакале да соработуваат со мене во процесот на преобразување на науката и медицината во дисциплини, основани на податоците и можностите на компјутерската наука“, – додава таа.

Извори: delo.si, stanford.edu