Дипломец од програмата „Машинство“ при Academia Maribor го освои првото место на националниот конкурс

Дипломец од програмата „Машинство“ при Колеџот на Academia Maribor Миха Ајстер го освои првото место на националниот конкурс во рамките на 29-от Републикански симпозиум за изведувачи за техничка поддршка.

На комисијата на конкурсот Ајстер ја претстави својата дипломска работа „Законодавство и стандардизација на жичниците за превоз на луѓе – жичница Похорје“. Ментор – доктор Дарко Фришчич.

Извор: academia.si