Дипломците од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор се удостоени со наградата што го носи името на професор Вратислав Бедјанич

Во декември 2019 година на факултетот за електротехника при универзитетот во Љубљана се одржа свечена церемонија за врачување на наградата што го носи името на професор Вратислав Бедјанич за најдобри академиски работи во сферата на електроенергетиката и автоматизацијата. Оваа година комисијата ја врачи наградата за една докторска и две магистерски дисертации.

Помеѓу добитниците се најдоа и магистрантите од магистерската програма  „Електротехника“ 2019 година од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор. Тоа се Тим Каменшек (ментор: доцент доктор Мартин Петрун), е удостоен со високата награда за трудот „Проектирање на индиректно векторско управување со асинхрон автомобил со користење на апаратот Launchpad Texas Instruments“, и Ана Керблер (ментор: професор доктор Јожеф Ритоња) за трудот „Регулирање на напрегнатоста во системот на обезбедување на електрична енергија со помош на централниот регулатор“.

Извор: feri.um.si