Direktor Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju posetio Univerzitet u Novoj Gorici

U utorak, 21. januara 2020, direktor Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB)/ICGEB Biosafety Capacity Building  prof. dr Lorens Benks, posetio je Univerzitet u Novoj Gorici. Sastanak je održan u mansionu Lantjeri u Vipavi.

Na Univerzitetu u Novoj Gorici  predaje se master program „Molekularna genetika i biotehnologija“, koji je rezultat prekogranične saradnje u području molekularne biologije između Univerziteta u Novoj Gorici i Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB). Poseta Lorensa Benksa  bila je posvećena razgovoru o daljjoj saradnji na obrazovnom i naučnom području.

Sastanku su prisustvovali  prorektor za nauku i umetnost, prof. dr Gvido Bratina, prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Franko, dekan Fakulteta za postdiplomsko obrazovanje, prof. dr Iztok Arčon i direktor master programa za molekularnu genetiku i biotehnologiju, prof. dr Martina Bergant Marušić.

Izvor: facebook.com