Direktor Nacionalne agencije za kvalitet visokog obrazovanja govorio na ceremoniji uručivanja diploma na Alma Mater Europaea

Na svečanosti dodele diploma na Alma Mater Europaea, kao počasni gost govorio je direktor Nacionalne agencije za kvalitet visokog obrazovanja, prof. dr France Demšar. Razgovarao je sa studentima, fokusirajući se na kvalitet visokog obrazovanja kao uslov konkurentnosti na međunarodnom nivou, ugled slovenačkih univerziteta i blagostanje zemlje.

Tokom radnog sastanka, menadžment Alma Mater Europaea predstavio je Francu Demšaru mere za kvalitativni razvoj novih studijskih programa, čiji diplomci mogu uspešno naći posao na domaćem i evropskom tržištu rada.

Izvor: almamater.si