Direktorica študijskih programov DOBA Fakultete se je udeležila simpozija EFMD EOCCS v Madridu

Simpozij EFMD EOCCS, ki je potekal konec septembra 2018 v sodelovanju z IE Business School v Madridu in na katerem je poleg več kot 50 udeležencev iz različnih delov Evrope sodelovala tudi Irena Amič Ravnik, direktorica študijskih programov DOBA Fakultete.

Vsakoletni simpozij je namenjen spodbujanju sodelovanja in povezovanja ter izmenjavi primerov dobrih praks na področju online izobraževanja med EOCCS akreditiranimi ustanovami in organizacijami.

Letošnji simpozij pa se je osredotočal predvsem na iskanje odgovorov in prikaz odličnih praks, kako na poslovnih šolah v proces učenja, ki poteka online , čim bolj učinkovito in aktivno vključiti študente, visokošolske učitelje, poslovne partnerje in tehnologijo.

Tovrstni dogodki in izmenjave pogledov ter izkušenj so izjemno pomembni. Pomenijo kontinuiran stik fakultete z mednarodno skupnostjo kakovostnih visokošolskih ustanov na področju poslovnega online izobraževanja in kar je še pomembneje, so priložnost za ustvarjanje novih idej, ki lahko obogatijo študij in razvoj kompetenc študentov DOBA Fakultete.

Vir: fakulteta.doba.si