Direktorka studijskog programa Menadžemt poslovnih sistema na Alma Mater Europaea, Barbara Toplak Perovič: „Naši diplomci moraju da budu traženi stručnjaci, a ne samo tražioci posla“

Alma Mater Europaea – ECM specijalizovana je za obrazovne usluge povezane sa izgradnjom karijere u deficitarnim zanimanjima. Dra Barbara Toplak Perovič, direktorka programa Menadžment poslovnih sistema na Alma Mater Europaea , govorila je u intervjuu za sajt maribor24.si o tome kako steći perspektivno obrazovanje, uključujući i novu struku, porodično preduzetništvo.