Директорот на Факултетот DOBA зема учество на конференцијата Европска асоцијација на високообразовните установи

Директорот на Факултетот DOBA Хелена Вогринец во рамките на програмата за мобилност Erasmus зема учество на конференцијата, која што беше организирана од Европеската асоцијација на високообразовни установи (EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education). Конференцијата на тема „Краткорочни отворени образовни настани во системот на средното стручно образование“ („Peer Learning Activity on short-cycle Higher Education“) се одржа во септември 2019 година во Порто, Португалија.

Во рамките на програмата за мобилност Хелена Вогринец исто така ги посети институтот Polytechnic Porto – еден од најголемите образовни центри во Португалија. На институтот на програмата за средно стручно и високо образование се обучуваат повеќе од 18 000 студенти.

Извор: doba.si