Директорот на Националната агенција за квалитет на високото образование зеде збор на церемонијата за врачување на дипломите во Alma Mater Europaea

На церемонијата за врачување на дипломите во Alma Mater Europaea во улога на почесен гостин и излагач присуствуваше директорот на Националнта агенција за квалитет на високото образование професор доктор Франце Демшар. Тој зеде збор пред студентите и го стави акцентот на квалитетот на високото образование како услови за конкурентност на меѓународен план, репутацијата на словенечките универзитети и благосостојбата на земјата.

Во текот на средбата раководството на Alma Mater Europaea му ги претстави на Франце Демшар мерките за квалитетен развој на новите студиски програми, чиј што дипломци успешно можат да си најдат работа на словенечкиот или на европскиот пазар на трудот.

Извор: almamater.si