До завршувањето на приемот на апликации за во колеџите во Словенија останува точно една недела!

Точно за една недела на 18 март, завршува првиот рок за поднесување на пријави во словенечките колеџи. Ако Вие сте матурант оваа година и имате намера во максимално кратки рокови да се стекнете со специјалност која е барана во Европа, Вие сеуште можете да стасате на „возот кој што веќе заминува“ и успешно да си ги реализирате својте планови!