DOBA fakultet prva je privatna visokoškolska ustanova u državi kojoj je dodeljena nagrada Jabuka kvaliteta

Tokom tradicionalne ceremonije dodele nacionalnih nagrada za izvanredna dostignuća u međunarodnoj saradnji, Fakultet DOBA postao je prva privatna visokoškolska ustanova u zemlji koja je dobila nagradu „Jabuka kvaliteta 2019“. Svečani događaj pod pokroviteljstvom Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja (CMEPIUS) i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta održan je u sredu, 4. decembra 2019. u Ljubljani u hotelu Grand hotel Union,

Već petu godinu zaredom, Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja (CMEPIUS) i Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta dodeljuju nacionalna priznanja institucijama koje, prema njima, imaju dokazano pozitivno iskustvo međunarodne saradnje i utiču svojim aktivnostima na međunarodnoj nivou na profesionalni razvoj radnika u sferi obrazovanja , njihovu interakciju i timski rad, kao i razvoj institucija koje su uključene u same projekte.

U obrazloženju nagrade osnivači su istakli da se Fakultet DOBA prilagodio potrebama studenata 21. veka na inovativan i relevantan način, koristeći internet tehnologije u obrazovnom procesu i na polju mobilnosti, te razvijajući programe virtuelne mobilnosti koji omogućuju svim studentima sticanje internacionalnog iskustva.

Nagrada Jabuka kvaliteta prepoznaje zasluge Fakulteta DOBA, čiji su predstavnici ponosni što su na nacionalnom nivou prepoznati kvalitet i inovativnost njihovog rada u području međunarodne saradnje. Ujedno je ova nagrada motiv i izazov za Fakultet u kontekstu dalje inovativne obuke studenata i razvoja njihovih interkulturnih kompetencija koje u današnjem globalnom svetu predstavljaju jednu od ključnih karakteristika pojedinca.

Izvor: doba.si