DOBA Fakulteta je sklenila dva nova sporazuma o sodelovanju

DOBA Fakulteta je v tem tednu sklenila dva nova sporazuma o sodelovanju, in sicer s podjetjem LUMAR IG d.o.o. in zavodom Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij.

Sodelovanje in povezovanje s podjetji in organizacijami je na DOBA Fakulteti stalna praksa. Študenti online za njih pripravljajo številne projektne naloge, poslovne načrte, razvijajo projektne ideje in na ta način pridobivajo zelo pomembna praktična znanja.

Sporazumi opredeljujejo sodelovanje pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer pri prenašanju izkušenj iz prakse v študijski proces, pri skupni obravnavi rešitev problemov, ki jih zaznavajo v podjetjih in organizacijah, pri analizah in projektih, ki jih v študijskem procesu izvajajo študenti ter pri izvajanju strokovne prakse v podjetjih.

Vir: fakulteta.doba.si