DOBA Fakulteta je pridobila še mednarodni certifikat EOCCS

DOBA Fakulteta je dosegla nov velik uspeh na področju online izobraževanja. Pridobila je certifikat EOCCS (Online Course Certification System) za kakovostno izvajanje online študija, ki ga podeljuje najpomembnejše evropsko združenje poslovnih šol EFMD (European Foundation for Management Development).

V postopku preverjanja standardov EOCCS je komisija mednarodnih ekspertov ocenjevala 4 ključna področja in 50 kriterijev. Ta kompleksen pristop je od fakultete zahteval izpolnjevanje visokih standardov kakovosti na področju online izobraževanja, programske in predmetne strukture, izobraževalne vsebine, pedagoških pristopov za online študij, doseganje učnih izidov, podpore in skrbi za razvoj študentov, povezanosti z okoljem, internacionalizacije, spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

Pridobljen certifikat DOBA Fakulteto postavlja v družbo najuglednejših institucij, kot so ESADE, BI Norwegian Business School, Grenoble Ecole de Management, Politecnico di Milano School of Management, The Open University Business School, Henley Business School, ESSCA in drugih, ki kakovost online študija potrjujejo s tem certifikatom.

Certifikat potrjuje, da online študij na fakulteti poteka po visokih mednarodnih standardih, ki jih priznava mednarodno okolje. Za vse poslovne in akademske partnerje fakultete je certifikat zagotovilo, da imajo v fakulteti partnerja, zavezanega najvišji kakovosti na področju online izobraževanja. Certifikat fakulteto umešča med najkakovostnejše izvajalke online izobraževanja v Evropi in ji prinaša konkurenčno prednost pred sorodnimi šolami v regiji.

DOBA Fakulteta deluje že od leta 2003. V tem času je razvoj gradila na petih ključnih temeljih: inoviranje, nova znanja, nove tehnologije, kakovost in mednarodno sodelovanje. Danes izvaja štiri dodiplomske in štiri podiplomske magistrske programe v obliki e-študija v štirih jezikih. V postopku akreditacije je tudi doktorski program. Online študij DOBA Fakulteta izvaja že od začetka delovanja in njen model online študija je rezultat njenega lastnega strokovnega in raziskovalnega dela. DOBA Fakulteta je prva in edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki izvaja online študij, ki je v celoti spletno podprt, s tem vnaša v slovenski visokošolski prostor najsodobnejše izobraževalne trende.

V študijskem letu 2017/2018 na DOBA Fakulteti študira 1039 študentov, od tega kar 98 % online. Študenti študirajo iz 46 različnih držav širom sveta. Ker se kakovost visokošolske institucije meri po kakovosti znanja njenih diplomantov in posledično njihovi zaposljivosti, so še posebej ponosni na visok odstotek diplomantov in njihovo uspešnost: 64 % diplomantov po zaključku študija namreč doživi spremembe v svoji karieri in osebni rasti.

Vir: fakulteta.doba.si