Docent Univerziteta Nova Gorica Artur Stepanov: Naši studenti teže da prednjače u nauci i da uspešno primenjuju stečena znanja

Artur Stepanov – profesor lingvista, docent i viši naučni saradnik Univerziteta Nova Gorica. U intervjuu novinaru 2TM Artur Vladimirovič govorio je o svom predavačkom iskustvu i naučnim interesovanjima, o univerzitetskom životu i studentima, utiscima o zemlji i specifičnostima prilagođavanja. Naš sagovornik je uveren da je Slovenija kao mesto za život i rad znatno podcenjena, a Univerzitet u Novoj Gorici predstavlja kvalitetnu konkurenciju vodećim univerzitetima.