Докторантите од Alma Mater Europaea ги претставија проектите од своите докторски дисертации на конференцијата во Загреб

Докторантите од Alma Mater Europaea од насоката „Менеџмент на проекти“ на почетокот на септември во рамките на конференцијата IPMA (International Project Management Association – Меѓународна асоциација за управување со проекти) во Загреб ги претставија проектите од своите докторски дисертации. Помеѓу презентираните проекти се најде и „Компетенциите на проект – менаџерот, финансиран од Европската Унија“, „AME ECM PM Workshop“ и други.

Извор: sl-si.facebook.com