Doktorski študent EF UL prejel prestižno štipendijo

Doktorski študent EF UL Ivan Rubinić prejel prestižno štipendijo Združenja za radikalno politično ekonomijo (»Union for Radical Political Economics«, URPE). Gre za denarno nagrado, ki jo usmerjevalna komisija združenja podeljuje za tekoče šolsko leto zgolj enemu študentu na svetovni ravni.

Ivan Rubinić pod mentorstvom prof. dr. Maksa Tajnikarja pripravlja doktorsko dizertacijo z naslovom »Dinamika ekonomske neenakosti v evro območju na podlagi marksistične teorije izkoriščanja«.

V njej preučuje neenakost med državami območja evra in pri tem ugotavlja, da je neenakost znotraj posameznih držav posledica lastnine nad proizvajalnimi sredstvi in izkoriščanja delovne sile, medtem ko neenakost med državami izvira iz mednarodne trgovine, ki povzroča tako imenovano neenako izmenjavo dela.

Združenje za radikalno politično ekonomijo je mednarodna organizacija ekonomistov, ki so jo leta 1968 ustanovili študentje in učitelji Univerze v Michiganu, ZDA. Organizacija združuje neo-marksistične ekonomiste in izdaja revijo Review of Radical Political Economics.

Vir: efnet.si