Dosežek študentov prve stopnje Fakulteta za znanosti o okolju

V znanstveni reviji “Marine pollution bulletin” so bili objavljeni rezultati raziskave o mikroplastiki v slovenskem morju, ki je v okviru skupinskega raziskovalnega projekta med leti 2013 in 2015 potekala na Univerzi v Novi Gorici.

Študenti študijskega Okolje (1. stopnja) Fakultete za znanosti o okolju Tine Bizjak, Urban Česnik, Tamara Gajšt, Tjaša Grivec in Urša Pipan so raziskavo izvedli pod vodstvom doc. dr. Andreja Kržana in Andreja Palatinus, univ. dipl. ekol. V obdobju 20 mesecev so izvedli vzorčenje morske površine na 17 transektih in ugotovili visoko povprečno koncentracijo mikroplastike 406000 delcev/km², ki pa se časovno in lokacijsko močno spreminja.

Vir: facebook.com