Drugi prijavni rok za vpis na Visoko šolo za gradbeno inženirstvo Kranj

Drugi prijavni rok za vpis na Visoko šolo za gradbeno inženirstvo Kranj v študijsko leto 2019/20 poteka od 30.8.2019 do 20.9.2019.

Nadaljeval se bo vpis kandidatov na visokošolski študijski program Gradbeništvo. Program je sicer namenjen zaposlenim študentom, zato bodo predavanja in izpiti potekali dvakrat tedensko v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

Visokošolski študijski izredni program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana inženirka gradbeništva (VS).

Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula:

  1. Modul gradbene konstrukcije,
  2. Modul infrastruktura z ekologijo.

V prvi letnik visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  1. splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,
  2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Vir: vsgi.si