Dvadesetogodišnjica Fakulteta DOBA: onlajn obrazovanje u ciframa

Fakultet DOBA objavio je niz cifara koje odražavaju rezultate njegovog rada tokom dvadesetogodišnje istorije. Dakle, za navedeni period Fakultet je iznjedrio 7102 stručnjaka iz 46 zemalja sveta. Proteklih godina na Fakultetu je predavalo 208 lica. Fakultet sprovodi 13 onlajn programa; ima dve međunarodne akreditacije.

Prosečan uzrast  onlajn-studenta je 29 godina. Odnos muškaraca i žena je 35% ka 65%; 82% studenata uspešno prelazi na narednu godinu; 83% diplomiranih studenata uspešno pronalazi posao; 64% diplomiranih studenata 6 meseci nakon završetka školovanja postiže rast u karijeri.

Prema podacima Zavoda za statistiku, studenti u Sloveniji čine gotovo polovinu ljudi uzrasta od  20 do 24 godine. U akademskoj godini 2018/2019, na 834 studijska programa upisano je gotovo 76 hiljada studenata, od čega je 19 hiljada bilo brucoša. U svim područjima obrazovanja, osim dva, dominiraju studentkinje. Tradicionalno, „muške“ oblasti su tehničke nauke, proizvodne tehnologije i građevina te informacione i komunikacijske tehnologije (IKT).

Izvor: doba.si