Dvodnevni seminar za zaposlene s področja kontrolinga

17. in 18. oktobra 2019 bo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal dvodnevni seminar »Sodobna orodja kontrolinga«, v okviru katerega bodo predstavili ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev.

Nato pa na praktičnih primerih bodo prikazali možnost uporabe različnih orodij, ki vključujejo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), koncept ekonomskega dobička in njegove izvedenke (EVA), primerjalno presojanje (benchmarking), razporejanje in načrtovanje stroškov na podlagi aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih stroškov (Target Costing), različne pristope k finančnemu načrtovanju idr.

Seminar je kombinacija predavanja, predstavitve teoretičnih in praktičnih vidikov obravnavane problematike, odgovarjanja na vprašanja iz prakse in predstavitve dobre prakse v Sloveniji in širše.

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem s področja kontrolinga, ki želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja uporabe različnih sodobnih orodij kontrolinga.

Vir: efnet.si