EDU – LAB: Priložnosti za mlade

Univerza v Mariboru bo v okviru projekta »EDU – LAB: Priložnosti za mlade«, katerega cilj je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji, 25. in 26. januarja 2018 gostila dvodnevni dogodek, katerega glavni poudarek bo na tem, kako znotraj študijskih programov povezati gospodarstvo in visoko šolstvo in posledično v regiji zadržati najbolj perspektivne mlade, ki bi jim po dokončanem študiju ponudili ustrezna delovna mesta, ki bodo zanje dovolj velik izziv. Dogodka se bodo udeležili predstavniki vseh partnerjev projekta EDU-LAB, med njimi tudi predsednik Evropske fundacije za usposabljanje prof. dr. Wolfgang Schuster ter predstavniki delodajalcev in ministrstev 10 držav podonavske regije. Partnerji bodo v okviru projekta v dveh letih in pol pripravili model trajnostne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem, ob tem pa bo predlagan nov sistem vodenja oz. sodelovanja.

Cilj projekta EDU-LAB je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji. EDU-LAB zato povezuje partnerje s področja visokega šolstva, delodajalce ter predstavnike pristojnih ministrstev.

Univerza v Mariboru sodeluje v vseh delovnih sklopih projekta in vodi četrti, ključni sklop na temo razvoja novega modela vodenja.

Cilj: Razviti možnosti za mlade, in sicer na način, da se ustvarijo trajne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem.

Trajanje projekta: 01/2017 – 06/2019

Partnerji: 24 partnerjev iz 10 držav (Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Belgija)

Vodilni partner: European Foundation for Education, Nemčija

Sredstva: 2.528.088,90 €

Spletna stran

Vir: um.si