EF UL je sodelovala pri projektu V-KULTUR – Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani

V okviru sheme ŠIPK je skupina študentov z Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede UL pod vodstvom mentoric doc. dr. Naje Marat in prof. dr. Irene Ograjenšek v obdobju od marca do julija 2019 za Turizem Ljubljana izvedla projekt V-KULTUR – Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani.

Projekt, ki prispeva k uresničevanju strategije, kot je opredeljena v dokumentu »Strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020«, so zasnovali s ciljem ovrednotenja ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani, pri čemer so posebno pozornost namenili ponudbi za izbrane skupine (mladi, starejši in mlade družine), ki zaradi različnih vzrokov niso pogosti obiskovalci kulturnih znamenitosti in prireditev v Ljubljani.

V okviru sklepne projektne aktivnosti so pripravili predloge izboljšav kulturne ponudbe v Ljubljani ter tri brošure za ciljno promocijo kulturne ponudbe med mladimi, starejšimi in mladimi družinami. Zaključno predstavitev raziskovalnih spoznanj so za vse deležnike v ljubljanski Mestni hiši izvedli v četrtek, 17. oktobra 2019.

Vir: efnet.si