EF UL prejela najvišje priznanje »Highest Honor Roll«

Klub Beta Gamma Sigma EF UL s ponosom naznanja prejem najvišjega priznanja Highest Honors, ki ga podeljuje mednarodno poslovno in akademsko združenje Beta Gamma Sigma (BGS).

Gre za najvišje priznanje, ki ga klub lahko prejme v okviru programa BGS Chapter Honor Roll kot pohvalo šoli za njeno zavezanost akademski odličnosti, vodstveno vlogo in uspešnost študentov. Klub BGS EF UL je to najvišje priznanje prejel za študijsko leto 2018/19.

Združenje Beta Gamma Sigma, ustanovljeno leta 1913, je mednarodno častno združenje AACSB akreditiranih poslovnih šol, katerih programi se uvrščajo med najboljših 5 % študijskih programov poslovnih ved na svetu. Člani v združenje BGS pristopijo kot študenti, a svojo pomembno vodstveno vlogo opravljajo tudi naprej po študiju, tako v poslovnem, podjetniškem, državnem, nepridobitnem kot akademskem sektorju.

Vir: efnet.si