Ekonomska fakulteta sklenila sporazum z International Slavic University G. R. Derzavin iz Makedonije

Konec aprila 2018 je Ekonomska fakulteta sklenila sporazum o sodelovanju z International Slavic University G. R. Derzavin iz Makedonije. Predmet sporazuma je sodelovanje pri izvedbi podiplomskega programa Poslovodenje in organizacija v Makedoniji v študijskem letu 2018/2019. Program bodo v celoti izvajali profesorji Ekonomske fakultete. Postopek izbire študentov je že v teku.

Partnerja sta se dogovorila tudi o dolgoročnem sodelovanju na področju poslovnega izobraževanja v regiji Balkana.

Sporazum sta podpisala prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete in prof. dr. Dušan Nikolovski, rektor International Slavic University G. R. Derzavin.

Vir: efnet.si