Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena od partneric v mednarodnem projektu na temo managementa talentov GETM3

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena od partneric v projektu na temo managementa talentov, GETM3, za katerega so pridobili finančna sredstva v okviru platforme H2020.

V aprilu 2018 so se raziskovalci in predstavniki podjetij iz Irske, Velike Britanije, Poljske, Slovenije in Južne Koreje srečali v poljski Varšavi.

V petih dneh so se udeležili dveh znanstvenih konferenc, na katerih so predstavili rezultate študij GETM3 in v okviru delavnic iskali ideje ter oblikovali načrte za nadaljnje delo.

Pomemben del obiska je bilo tudi srečanje s predstavnico EU Research Excellence Agency, na katerem so ocenili rezultate dela v preteklih letih. Po dnevu predstavitev raziskovalcev, je predstavnica Evropske komisije podala zelo pozitivno povratno informacijo in sodelujočim dala še dodaten zagon za uresničevanje začrtanih ciljev.

Ekonomsko fakulteto sta zastopali raziskovalki Katedre za management in organizacijo, prof. dr. Nada Zupan, pobudnica projekta, in prof. dr. Katarina Katja Mihelič, vodja delovnega paketa Vidik delodajalcev.

Dr. Mihelič je prikazala rezultate dela projektne skupine in kolegom iz tujine predstavila značilnosti uspešnega sodelovanja med akademsko in poslovno sfero na primerih dveh projektnih partnerjev, uveljavljenih slovenskih podjetij, Kolektorja in Medexa.

Raziskovalci GETM3 se bodo ponovno sestali julija v južnokorejskem mestu Daegu, nato pa septembra v Ljubljani.

Več o projektu si lahko priberite na uradni strani na omrežju Facebook.

Vir: efnet.si