Економската стабилност придонесува за растот на бројот на население на Република Словенија, вклучително и преку приливот на странски државјани – експерт

Според податоците на Службата за статистика според состојбата во јули 2019 година, во Република Словенија живает 2 089 310 лица. За една година бројот на населението во земјата се зголемил за 19 260 лица. За последните две години прирастот изнесувал околу 30 илјади луѓе, забележуваат во одделот. Покрај природниот прираст, голема улога игра и миграцијата од Босна и Херцеговина и Србија, со кои што Република Словенија има договор за поедноставена процедура за вработување на нивните државјани.

Вкупниот број на странци во Република Словенија денес изнесува 148 189 лица – повеќе од 7 проценти од вкупниот број на жители на Република Словенија. Економистот Расто Овин, декан на Факултетот DOBA, забележува, дека Република Словенија останува место за миграција на жителите од балканските земји и во блиска иднина бројот на жители ќе надмине 2,1 милиони жители. Според мислењето на овој економист, бројот на странци во структурата на населението денес изнесува дупло повеќе од официјалните бројки.

Извор: vecer.com