Ekonomski fakultet u Ljubljani dobio najviše priznanje poslovnog udruženja Beta Gamma Sigma

Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani dodeljena je nagrada Highest Honor Roll koju dodeljuje međunarodno poslovno i akademsko udruženje Beta Gamma Sigma. Istoimeni klub navedenog fakulteta postao je laureat. Ovo je najviše priznanje koje može dobiti klub obrazovnih ustanova u okviru programa BGS Honor Roll kao priznanje postignućima obrazovne ustanove na akademskom polju, njenoj liderskoj ulozi i visokim rezultatima studenata. Ovo priznanje dodeljeno je klubu za akademsku godinu 2018/2019.

Osnovana 1913. godine, Beta Gamma Sigma međunarodno je počasno udruženje poslovnih škola sa akreditacijom AACSB, čiji su programi u prvih 5% najboljih svetskih obrazovnih programa za poslovne nauke. Članovi udruženja su osobe sa statusom studenata, a vodeću ulogu imaju i nakon što diplomiraju – u poslovnom, preduzetničkom, državnom, neprofitnom i akademskom sektoru.

Izvor: efnet.si