Ekonomski fakultet u Ljubljani proglašen drugom najboljom biznis školom Evrope

Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani dobio je pet ordena palmi 11. Svetskog simpozijuma Eduniversal, održanog u Dubrovniku od 16. do 19. oktobra 2018. IProglašen je drugom anjboljom biznis školom u regionu istočne Evrope )nakon Praškog univerziteta ekonomije –  The University of Economics Prague).

U ime saradnika i studenata fakulteta nagradu su primili dekan prof. dr Metka Tekavčič, sekretar fakulteta ma Tilen Balon i rukovodilac odseka za kvalitet obrazovanja ma Smiljana Zec.

Međunarodna ista Eduniversal uključuje 1000 najboljih biznis škola i fakuklteta ekonomije 154 zemlje sveta. Svaka od ovih obrazovnihi ustanova dobija jednu ili nekoliko palmi za kvalitet (1,2,3,4 ili 5). Pri klasifikaciji škole razmatraju se kriterijumi poput kvaliteta obrazovanja, međunarodne reputacije, posedovanja međuanrodnih akreditacija, međunarodni rejting, članstvo u međunarodnim organizacijama, autoritet institucije i dr. Napominjemo da u svetu samo 100 škola dobija pet palmi za kvalitet, i među njima je Ekonomski fakultet u Ljubljani.

Svake godine tokom svetskog simpozijuma Eduniversal, održava se cerenomija dodele nagrada najboljim biznis školama Eduniversal TOP3 na svakom od 9 geografskih regiona. Lista je zasnovana na rezultatima onlajn glasanja dekana 1000 biznis škola iz celog sveta.

Kako je gore navedeno, u istočnoj Evropi prvo mesto zauzima Praški univerzitet ekonomije, Češla (5 palmi za kvalitet). Drugo mesto sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani (5 palmi) dele biznis škola Univerziteta Korvina – Corvinus University, Budimpešta, Mađarska (4 palme) i Škola menadžmenta državnom univerziteta u Sankt Peterburgu, Rusija (5 palmi). Treće mesto zauzima Zagrebačka škola ekomonije i menadžmenta, Hrvatska (4 palme), te Fakultet menadžmenta Varšavskog univerzitea, Poljska (5 palmi).

Izvor: efnet.si